BD DB2 de TSM Server, requereix REORG?

29 Octubre 2012 Comentaris tancats a BD DB2 de TSM Server, requereix REORG?

Símptomes

L’espai de la BD del TSM Server i el Backup creixent malgrat que el nombre d’objectes i expiracions requerits per TSM estan estabilitzats.
Això acaba repercutint en el temps de reposta de les operacions requerides de TSM Server.

Millors pràctiques

També en temps de treball (backup, migration, expiration, reclamation) del TSM Server convé que la BD DB2 no active operacions de manteniment automàtic, sempre és més òptim que estiguin planificats.

(troubleshooting DB2 TSM ServerScheduling table and index reorganization).

Procediment

 1. Anar a CLP del DB2
 2. Sortir de la Sessió de dbm del DB2 Command Line Process (quit) i havent aturat els serveis de TSM Server, generem un informe d’estat de taules i indexs de la BD de TSM Server fent la seqüència de commandes per dbm:
  db2 start dbm
  db2 connect to tsmdb1
  db2 reorgchk current statistics on table all >db2reorgchk.out
  db2 disconnect tsmdb1
  db2 stop dbm
 3. De l’arxiu db2reorgck.out generat obtenim la informació necessària per delimitar les taules i indexs que requereixen fer REORG. De l’arxiu convé analitzar les darreres columnes que tenen els “*” que són les alarmes que informen sobre la necessitat d’aplicar REORG (columnes F1, F2, F3, F4 i F5). Taules especialment problemàtiques: BF_AGGREGATED_BITFILES, BF_BITFILE_EXTENTS, BF_DEREFERENCED_CHUNKS, BF_QUEUED_CHUNKS, BACKUP_OBJECTS i ARCHIVE_OBJECTS
 4. Editem un arxiu de text amb extensió .DB2 pe.: TSMREORG.DB2 amb els scripts de dbm per fer els REORG requerits:
  connect to tsmdb1;
  reorg table TSMDB1.AF_BITFILES;
  reorg indexes all for table TSMDB1.AF_BITFILES;
  reorg table TSMDB1.BF_AGGREGATED_BITFILES;
  reorg indexes all for table TSMDB1.BF_AGGREGATED_BITFILES;
  reorg table TSMDB1.BF_BITFILE_EXTENTS;
  reorg indexes all for table TSMDB1.BF_BITFILE_EXTENTS;
  reorg table TSMDB1.BF_DEREFERENCED_CHUNKS;
  reorg indexes all for table TSMDB1.BF_DEREFERENCED_CHUNKS;
  reorg table TSMDB1.BF_QUEUED_CHUNKS;
  reorg indexes all for table TSMDB1.BF_QUEUED_CHUNKS;
  reorg table TSMDB1.BACKUP_OBJECTS;
  reorg indexes all for table TSMDB1.BACKUP_OBJECTS;
  reorg table TSMDB1.ARCHIVE_OBJECTS;
  reorg indexes all for table TSMDB1.ARCHIVE_OBJECTS;
  reorg table TSMDB1.BF_AGGREGATE_ATTRIBUTES;
  reorg indexes all for table TSMDB1.BF_AGGREGATE_ATTRIBUTES;
  reorg table TSMDB1.DF_BITFILES;
  reorg indexes all for table TSMDB1.DF_BITFILES;
  connect reset;
 5. Després aquest arxiu es pot processar en batch per dbm des del CLP de DB2 per la instancia de la BD de TSM Server:
  set DB2INSTANCE=SERVER1
  db2 -z TSMREORG.LOG -tf TSMREORG.DB2
 6. El resultat del procés restará en TSMREORG.LOG.
 7. Quan s’inicia un procediment de REORG si fa molt de temps que no s’ha fet cal fer previament Backup de  TSM Server, aturar el TSM Server i després executar el script que pot durar hores, moltes hores, depend de la degradació de les taules i els indexs.
Anuncis

Hello world!

10 Octubre 2012 Comentaris tancats a Hello world!

Benvinguts al bloc de ​​Felip Sànchez! Aquesta és la prrimera nota.

Feliç bolc!

Welcome to blog Felip Sànchez! This is the first post.

Happy blogging!

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Octubre, 2012 at Felip Sanchez.