Còm visualitzar dispositius amagats en Windows

26 Març 2013 § Deixa un comentari

Visualitzar dispositius amagats en Windows (XP,Vista,7,8,2k,2k3,2k8,2012)

1. Obrir finestra com administrador de MS DOS prompt.

>set devmgr_show_nonpresent_devices=1
>devmgmt.msc

En la finestra de windows Device Manager, anem a “show Hidden Devices”, des d’aquí podem expandir la llista de components, incloent les instàncies d’aquells components que han quedat amagats i que es mostren en un color més gris.

2. No és recomanable fer desinstal·lació de dispositius que s’ha de tornar a fer servir però que en aquests moments estiguin desactivats.

Còm activar la visualització de dispostius directament en el Registry del sistema

1. [Start] [Run] [Regedit]
Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
Data Type: REG_SZ [String Value] // Value Name: DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES
Modify/Create the Value Name [DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES] according to the Value Data listed below.
Value Data: [1 = Show Devices / 0 = Hide Devices]
Exit Registry and Reboot
2. O bé fer import en Registry de sistema:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment]
"DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES"=dword:00000001

Anuncis

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Març, 2013 at Felip Sanchez.