Com reparar el reconeixement de dispostius PnP USB Windows 7, 8

9 Setembre 2013 § Deixa un comentari

Hardware PnP Windows no detectat o que no treballa adequadament.

Causa

Possible corrupció de drivers USB o altre dispositiu.

Passes

 1. Intentem aplicar el corresponent Fixit de Microsoft: http://support.microsoft.com/mats/hardware_device_problems
 2. Si no funciona, podem mirar de reparar els drivers de sistema:
  1. Obrir una finestra de comandes en mode administrador i Executar:
   C:\Windows\system32>sfc /scannow
   Beginning system scan.  This process will take some time.
   Beginning verification phase of system scan.
    Verification 100% complete.
   Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired them. Details are included in the CBS.Log windir\Logs\CBS\CBS.log. For example C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log
  2. Sino repara amb >sfc ? podem trovar tot allò més que podem fer.
Anuncis

Com convertir un router Wifi en un Access Point

1 Setembre 2013 § Deixa un comentari

Linksys WRT160N Router Wifi convertirlo en Access Point

Requerim:

Usuaris administradors dels dispositius amb les respectives contrasenyes, tenir la xarxa local correctament identificada, en aquest cas treballem amb la típica 192.168.1.0/24, 192.168.1.1 i dispossar de la MAC del Linksys WRT160N Router Wifi, en aquest cas 00:21:29:d4:a1:a8

Connectar el cable del router principal a un dels ports del LinkSys WRT160N, és a dir fem una connexió LAN to LAN:LinkSys1

Procediment:

 1. Excloure una IP de la LAN 192.168.1.0/24, 192.168.1.1 del router on tenim la configuració de la subxarxa, pe podem exloure la IP 192.168.1.2 per reservar-li al nou AP WRT160N; veiem l’exemple del cas que volem configurar el nou AP en un dels ports LAN d’un router Wifi  Netgear:
  LinKSys2
 2. Configurar Linksys WRT160N Router Wifi amb la IP reservada 192.168.1.2/24 abans i deshabilitar els serveis de DHCP:
  LinkSys3
 3. Provar la conexió a l’Access Point.

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Setembre, 2013 at Felip Sanchez.