Flash Player Help / Archived Flash Player versions

11 febrer 2014 § Deixa un comentari

Flash Player Help /  Archived Flash Player versions

Llista arxivada de versions d’Adove Flash Player / Shockwave Player link:

http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html

Anuncis

Windows Server 2008 Bootmgr is missing

11 febrer 2014 § Deixa un comentari

Al iniciar Windows Server 2008 surt

(http://support.microsoft.com/kb/927391)

Causa:

 • No trova, no esta la entrada del Bootmgr de Windows  en C:\boot\BCD.
 • L’arxiu Boot\BCD falta en la partició activa falta o está malmes.

Solucions

Mètode 1: Reparar el BCD fent ús de l’opció Reparació d’inici.

Reparació d’inici des de l’entorn de recuperació de windows per reparar el magatze BCD. Per realitzar aquesta tasca, cal fer:

 1. DVD d’instal·lació original i reiniciar l’equip.
 2. Presionar una tecla quan se demani.
 3. Seleccionar un idioma, una hora, una moneda i un teclat, i Següent.
 4. Clic en Reparar equip.
 5. Clic en el sistema operativo a reparar i, després, fer clic en Següent.
 6. En el quadre de dialeg Opcions de recuperació del sistema, fer clic en Reparació d’Inici.
 7. Reiniciar l’equip.

Mètode 2: Reconstruir el magatzem BCD amb bootrec.exe

Si el mètode 1 no resol, podem intentar reconstruir el matgatzem CD amb bootrec.exe des de l’entorn de recuperació (F8) de Windows:

 1. DVD d’instal·lació original i reiniciar l’equip.
 2. Presionar una tecla quan se demani.
 3. Seleccionar un idioma, una hora, una moneda i un teclat, i Següent.
 4. Clic en Reparar equip.
 5. Clic en el sistema operativo a reparar i, després, fer clic en Següent.
 6. En el quadre de diàleg Opcions de recuperació del sistema, clic en Símbol del sistema.
 7. >bootrec /RebuildBCD [Enter].
  • Si bootrec.exe s’executa correctament, presenta una ruta d’instal·lació d’un directori de Windows. Per agregar la entrada al magatzem BCD, escriure Sí; sortira un missatge de confirmació que la entrada s’afegit correctament.
  • Si bootrec.exe no pot localitzar la instalació de Windows que falta, hem de treure el magatzem BCD i, a continuació, tornar a crearlo:
>bcdedit /export C:\BCD_Backup
>ren c:\boot\bcd bcd.old
>bootrec /rebuildbcd
  • Reiniciar l’equip.

Método 3: Reconstruir el magatzem BCD manualment bcdedit.exe

Si el método anterior no resuelve el problema, puede reconstruir el almacén BCD usando la herramienta Bcdedit.exe en el Entorno de recuperación de Windows. Para realizar esta tarea, siga estos pasos:

 1. DVD d’instal·lació original i reiniciar l’equip.
 2. Presionar una tecla quan se demani.
 3. Seleccionar un idioma, una hora, una moneda i un teclat, i Següent.
 4. Clic en Reparar equip.
 5. Clic en el sistema operativo a reparar i, després, fer clic en Següent.
 6. En el quadre de diàleg Opcions de recuperació del sistema, clic en Símbol del sistema.

  >cd /d C:\Windows\System32
   >bcdedit /enumm all
 7. En la secció Carregador d’Arranc de Windows detectar el GUID que mostra com: resumeobject. Més endavant farem servir aquest GUID.
 8. Ara escrivim:
  >bcdedit -create {bootmgr} -d "Descripció"
  >bcdedit -set {bootmgr} device partition=C:
  >bcdedit /displayorder {GUID}
  >bcdedit /timeout 30

  “Descripció” representa text de la nova entrada pe “Windows Server 2008 SP2”
  {GUID} representa l’obtingut anteriorment.
  30 segons d’espera en temps d’arranc abans de seleccionar la entrada de sistema d’arranc predeterminada.

 9. Reiniciar l’equip.

Where Am I?

You are currently viewing the archives for febrer, 2014 at Felip Sanchez.