Estat del Hardware ESX/ESXi host no reporta

4 Octubre 2015 Comentaris tancats a Estat del Hardware ESX/ESXi host no reporta

L’estat del hardware d’un host en vCenter o ESX/ESXi no respond o no surt disponible, no surt informació reportada dels sensors.

Hi ha fallida de la monitorització, això pot passar per:

  1. Hi han firewalls pel mig, ESX/ESXi hosts i vCenter requereixen TCP/UDP ports d’accés (TCP and UDP Ports required to access VMware vCenter Server, VMware ESXi and ESX hosts).
  2. Altra possibilitat els serveis CIM ESX/ESXi hosts (Common Information Model) estan caiguts.

En el cas que els serveis CIM estan caiguts en el host, podem reiniciarlos des de la consola de vSphere pel host que te els problemes, o si des d’allí no tenim funcionalitats habilitades, aleshores podem des de SSH sessió de consola (via putty) podem executar la següent commanda per aixecar els serveis CIM:

[root@host:~]/etc/init.d/sfcbd-watchdog restart

Després d’un parell de minuts, aleshores podem examinar l’estat del hardware (health status) fent previament un refresh.

Previament a fer això des de consola (putty), podem intentar fer-ho des de consola VMware Client:

ServicesESX

O en el cas VMware Web Client vSphere 6 pe:

ServicesESX

Anuncis

Com reiniciar agents ESX o ESXi

4 Octubre 2015 Comentaris tancats a Com reiniciar agents ESX o ESXi

De vegades un sistema  VMware ESX o ESXi no reporta informació al vCenter:

Per tal que torni a reportar pot ser necessari els agents dels ESX/ESXi, ESXi 4, 5 i 6; podem reiniciar els agents directament des d’una connexió SSH (via putty) o des d’una connexió local de consola ESX:

[root@host:~]/etc/init.d/hostd restart
[root@host:~]/etc/init.d/vpxa restart

si volem reiniciar un VMKernel interface específic pe vmk0:

[root@host:~]esxcli network ip interface set -e false -i vmk0; esxcli network ip interface set -e true -i vmk0

per tal que s’executi tot seguit disabeld i després re-enabled em de fer les dues comandes seguides en una linia separada per “;”.

Per fer un reinici de tots els agents d’un host, cal executar:

[root@host:~]sevices.sh restart

En les versions ESX server 3.x ESX 4.x, via connexió putty:

[root@host:~]service mgmt-vmware restart
[root@host:~]service vmware-vpxa restart
aleshores per vpxa és convenient veure que surt:
Stopping vmware-vpxa: [ OK ]
Starting vmware-vpxa: [ OK ]

Copia de windows “is not genuine”

3 Octubre 2015 Comentaris tancats a Copia de windows “is not genuine”

Si en windows ens surt aquest missatge amb l’escriptori en negre, aquest problema realment no es díficil resoldre’l, al menys en el de Windows 7.

Des de la linia de comandes del sistema (Inici, cerca programes y fitxers … escribiu cmd, quan surti la llista de programes cmd.exe, fem executar com administrador amb click botó dret):

c:\windows\system32>slmgr -rearm

[Entrar] i aleshores el sistema demana confirmació, aceptem i reiniciem l’equip. SLMGR és la eina de gestión del licencies de Windows i el paràmetre -rearm fa un reset de l’estat de la llicencia.

Perfecte, ara ja no tenim l’avis de copia no legal de windows, però com no es tracta d’una copia original OEM, no podem fer Windows update. Microsoft instal·la un update per detectar si es Windows autentic o no, aleshores aquest comprobant l’hem de desinstal·lar: KB971033, igual que abans des de la linia de comandes de sistema fem:

c:\windows\system32>wusa /uninstall /kb:971033 /quiet

Reiniciar equip.

A partir d’aqui podem rebre actualitzacions i tot, ara bé hem inhabilitar l’actualització del update KB971033 i no acceptarla.

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Octubre, 2015 at Felip Sanchez.