Neteja eventviewer Windows

12 Octubre 2016 § Deixa un comentari

Des de Símbol del sistema executan com administrador:

>for /F “tokens=*” %1 in (‘wevtutil.exe el’) DO wevtutil.exe cl “%1”

Anuncis

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Octubre, 2016 at Felip Sanchez.