Mode de Deu (Windows)

17 febrer 2017 Comentaris tancats a Mode de Deu (Windows)

Llista de comandes de Windows 10

Mode de deu: Crear carpeta en l’escriptori amb el nom .{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

El mode de deu dispossa de tota una serie de ordres en mode gràfic, algunes de elles poden ser invocades des del “Símbol del sistema”:

Ordre Shell Propòsit
shell:AccountPictures Account Pictures
shell:AddNewProgramsFolder AddNewProgramsFolder
shell:Administrative Tools Administrative Tools
shell:AppData AppData
shell:Application Shortcuts Application Shortcuts
shell:AppsFolder AppsFolder
shell:AppUpdatesFolder AppUpdatesFolder
shell:Cache Cache
shell:Camera Roll Camera Roll
shell:CD Burning Temporary Burn Folder
shell:ChangeRemoveProgramsFolder ChangeRemoveProgramsFolder
shell:Common Administrative Tools Administrative Tools
shell:Common AppData Common AppData
shell:Common Desktop Public Desktop
shell:Common Documents Public Documents
shell:Common Programs Programs
shell:Common Start Menu Start Menu
shell:Common Startup Startup
shell:Common Templates Common Templates
shell:CommonDownloads Public Downloads
shell:CommonMusic Public Music
shell:CommonPictures Public Pictures
shell:CommonRingtones CommonRingtones
shell:CommonVideo Public Videos
shell:ConflictFolder ConflictFolder
shell:ConnectionsFolder ConnectionsFolder
shell:Contacts Contacts
shell:ControlPanelFolder ControlPanelFolder
shell:Cookies Cookies
shell:CredentialManager CredentialManager
shell:CryptoKeys CryptoKeys
shell:CSCFolder CSCFolder
shell:Desktop Desktop
shell:Device Metadata Store Device Metadata Store
shell:DocumentsLibrary Documents
shell:Downloads Downloads
shell:DpapiKeys DpapiKeys
shell:Favorites Favorites
shell:Fonts Fonts
shell:Games Games
shell:GameTasks GameTasks
shell:History History
shell:HomeGroupCurrentUserFolder HomeGroupCurrentUserFolder
shell:HomeGroupFolder HomeGroupFolder
shell:ImplicitAppShortcuts ImplicitAppShortcuts
shell:InternetFolder InternetFolder
shell:Libraries Libraries
shell:Links Links
shell:Local AppData Local AppData
shell:LocalAppDataLow LocalAppDataLow
shell:LocalizedResourcesDir LocalizedResourcesDir
shell:MAPIFolder MAPIFolder
shell:MusicLibrary Music
shell:My Music Music
shell:My Pictures Pictures
shell:My Video Videos
shell:MyComputerFolder MyComputerFolder
shell:NetHood NetHood
shell:NetworkPlacesFolder NetworkPlacesFolder
shell:OEM Links OEM Links
shell:OneDrive OneDrive
shell:Original Images Original Images
shell:Personal Documents
shell:PhotoAlbums Slide Shows
shell:PicturesLibrary Pictures
shell:Playlists Playlists
shell:PrintersFolder PrintersFolder
shell:PrintHood PrintHood
shell:Profile Profile
shell:ProgramFiles Program Files
shell:ProgramFilesCommon ProgramFilesCommon
shell:ProgramFilesCommonX64 ProgramFilesCommonX64
shell:ProgramFilesCommonX86 ProgramFilesCommonX86
shell:ProgramFilesX64 ProgramFilesX64
shell:ProgramFilesX86 Program Files (x86)
shell:Programs Programs
shell:Public Public
shell:PublicAccountPictures Public Account Pictures
shell:PublicGameTasks PublicGameTasks
shell:PublicLibraries PublicLibraries
shell:Quick Launch Quick Launch
shell:Recent Recent Items
shell:RecordedTVLibrary Recorded TV
shell:RecycleBinFolder RecycleBinFolder
shell:ResourceDir ResourceDir
shell:Retail Demo Retail Demo
shell:Ringtones Ringtones
shell:Roamed Tile Images Roamed Tile Images
shell:Roaming Tiles Roaming Tiles
shell:SavedGames Saved Games
shell:Screenshots Screenshots
shell:Searches Searches
shell:SearchHistoryFolder SearchHistoryFolder
shell:SearchHomeFolder SearchHomeFolder
shell:SearchTemplatesFolder SearchTemplatesFolder
shell:SendTo SendTo
shell:SkyDriveCameraRoll SkyDriveCameraRoll
shell:SkyDriveDocuments SkyDriveDocuments
shell:SkyDriveMusic SkyDriveMusic
shell:SkyDrivePictures SkyDrivePictures
shell:Start Menu Start Menu
shell:StartMenuAllPrograms StartMenuAllPrograms
shell:Startup Startup
shell:SyncCenterFolder SyncCenterFolder
shell:SyncResultsFolder SyncResultsFolder
shell:SyncSetupFolder SyncSetupFolder
shell:System System
shell:SystemCertificates SystemCertificates
shell:SystemX86 SystemX86
shell:Templates Templates
shell:ThisPCDesktopFolder ThisPCDesktopFolder
shell:User Pinned User Pinned
shell:UserProfiles Users
shell:UserProgramFiles UserProgramFiles
shell:UserProgramFilesCommon UserProgramFilesCommon
shell:UsersFilesFolder UsersFilesFolder
shell:UsersLibrariesFolder UsersLibrariesFolder
shell:VideosLibrary Videos
shell:Windows Windows

Lllista d’ordres des de >rundll32 en windows 10, que podén ser executades des de “Símbol del sistema”, o des de la combinació de tecles [Win]+[R]:

Ordre rundll32 Proposit
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,2 Obrir personalització d’escriptor
rundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL AddPrinter Assistent afegir impressora
rundll32.exe tcpmonui.dll,LocalAddPortUI Assistent afegir port TCP(IP impressora
rundll32.exe Printui.dll,PrintUIEntry Interficie d’impressores
rundll32.exe Shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL PrintersFolder Obrir carpeta d’impressores
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Obrir Panel de control
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl Configuració Data y Hora
runDll32.EXE shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0 Configuració icones escriptori
rundll32.exe devmgr.dll DeviceManager_Execute Obrir gestor de dispositius
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl Obrir configuració pantalla
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl Obrir Centre Accessibilitat
rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 0 Obrir Opcions d’explorador d’arxius
rundll32.exe Shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL FontsFolder Obrir carpeta de fonts dels sistema
rundll32.exe keymgr.dll,PRShowSaveWizardExW Obrir Assistent Contrasenya Oblidada
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl Obrir Opcions de dispositius de jocs
rundll32.exe powrprof.dll, SetSuspendState 0,1,0 Hibernar equip
rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation Bloqueix escriptori
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL srchadmin.dll Canvi d’opcions d’indexació
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL irprops.cpl Panel infraroig
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL ncpa.cpl Obrir connexions de xarxa
rundll32.exe Shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL Connect Assistent connexions unitats de xarxa
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @0,0 Control de ratoli
rundll32.exe User32.dll,SwapMouseButton Conmutador botons de ratoli
RunDll32 shell32.dll,Control_RunDLL odbccp32.cpl Panel de control ODBC
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL tabletpc.cpl Control Pen i Tablet
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL powercfg.cpl Opcions d’energia
rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks Procés d’optimització de tasques Idle
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,0 Programes i característiques
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL Intl.cpl,,0 Configuració regional
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL HotPlug.dll Treure hardware de manera segura
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,1 Configurar salvapantalles
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL wscui.cpl Seguretat i manteniment (smartscreen)
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,3 Configuració de programes per defecte
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL NetSetup.cpl Assitent per configurar una xarxa
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL Mmsys.cpl,,0 Reproductor/Gravador de Sons
rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 3 Personalització Finestra Inici
rundll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr Noms d’usuaris i contrasenys guardats
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,1 Propietats del sistema
rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 1 Configuració barra de tasques
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL nusrmgr.cpl  Canvis comptes d’usuaris
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,2 Activar i desactivar característiques windows
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL firewall.cpl Obrir gestio firewall
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1 Propietats del teclat
rundll32.exe SHELL32.DLL,ShellAbout Versió de SO Windows

Gestió de Internet Explorer:

Ordre rundll32 Proposit
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 255 Neteja historia de navegació
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 1 Neteja històric del navegador
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 4351 Neteja històric i complements del navegador
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 2 Neteja cookies i webs
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 16384 Neteja històric de descarregues
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 16 Neteja dades de formularis de navegador
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 32 Neteja contrasenyes
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 8 Neteja d’arxius temporals d’internet
Rundll32.exe shdocvw.dll,DoOrganizeFavDlg Assistent de Favorits
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl Propietats Internet General
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,1 Propietats Internet Security
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,2 Propietats Internet Privacitat
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,3 Propietats Internet Contingut
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,4 Propietats Internet Connexions
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,5 Propietats Internet Programes
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,6 Propietats Internet Avançades
Anuncis

Find Linux

14 febrer 2017 Comentaris tancats a Find Linux

Trobar tots els arxius en el directori actual i els seus subdirectoris, i fer una llista en funció de la seva mida (sense tenir en compte la seva trajectòria), i suposant que cap dels noms d'arxiu contenen caràcters de nova línia:

find . -type f -printf "%s\t%p\n" | sort -n

Trobar els arxius en el directori actual i els seus subdirectoris, i fer una llista segons el nom de recerca:

find . -name "*.???.?.txt"
  

Where Am I?

You are currently viewing the archives for febrer, 2017 at Felip Sanchez.