Windows Server Manager

17 Desembre 2017 Comentaris tancats a Windows Server Manager

Com administrar servidors Windows des d’un Windows 10?

 1. Instal·lar el paquet d’eïnes administratives per Windows 10 que podem descarregar de: https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=45520 (Remote Server Administration Tools (RSAT) for Windows)
 2. Un cop feta la instal·lación dispossem de la carpeta: Eïnes Administratives Windows amb totes les utilitats: Administració del servidor, DNS, …
 3. Alhora d’inventariar un servidor en llista de servidors ens trovarem amb problemes d’enregistrament dels servidors remots i d’autorització d’accesos sino fem les següents accions (pe en un sistema només amb core amb roles i característiques, sense GUI, també pot servir amb GUI):
  1. Habilitar la administració remota, desde la consola core del servidor objecte d’administració, és una opció dels serveis: >sconfig o bé en powershell:
   Enable-ServerManagerStandardUserRemoting UsuariAutoritzat
  2. Tenir en compte l’escenari:
   • De client servidor (windows 10 a Servidors windows 2016/2012/2008), permet administrar roles i característiques d’un servidor remot core o amb GUI.
   • Poden hi haver altres escenaris servidor a servidor (core/GUI)
   • La taula d’escenaris admesos
    D’equip A equip remot Domini C
    Domini A Domini B Grup de treball
    Domini A

    Domini B

    Grup de treball

  3. Tenir en compte el nombre de màxim sessions obertes a tenir en compte en servidor objecte de ser administrat:
   >winrm s winrm/config/winrs @{MaxShellsPerUser=”X”}
  4. Si anem administrar remotament des d’un equip client windows (grup de treball), en el servidor hem d’aplicar la següent clau de registre amb elevació de privilegis:
   >reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f
  5. En l’equip client en escenari Grup de treball, des d’on volem administrar un o més servidors hem d’establir la llista de servidors amb qui es confia per poder fer administració des del RSAT instal·lat, amb elevació de privilegis:
   >winrm set winrm/config/client @{TrustedHosts=”Nom1, Nom2, …”}
   En ordres de powershell:
   >set-item wsman:\localhost\client\trustedhosts “Nom1, Nom2, …” -concatenate -force
  6. Ara ja podem enregistrar servidors en la lista del “Server Manager”.
  7. Per últim hem de tenir en compte allò que podem i no podem fer alhora d’administrar, segons l’escenari (si el client esta en domini o no), veure:
Anuncis

Els comentaris estan tancats.

What’s this?

You are currently reading Windows Server Manager at Felip Sanchez.

meta