Expressions regulars en PowerShell

2 gener 2018 § Deixa un comentari

Xuleta per construir expressions regulars en PowerShell

. Coincideix amb qualsevol caràcter excepte newline
\ Escape
\w Paraula amb caracters [a-zA-Z_0-9]
\W Caracters no paraula [^a-zA-Z_0-9]
\d Dígit [0-9]
\D No dógit [^0-9]
\n Nova linia
\r CR
\t Tabulació
\s Espai en blanc
\S No ESPAI EN BLANC
^ Principi de linia
$ Final de linia
\A Principi cadena(multi-line match)
\Z Final de cadena (multi-line match)
\b límit de paraules, límit entre \w i \W
\B Nombre de paraules ilimitat
\< Principi de paraula
\> Final de paraula
{n} n vegades de coincidència (matches)
{n,} Mínim n vegades de coincidència
{x,y} Nombre de coincidències: min x i max y
(a|b) ‘a’ or ‘b’
* 0 o més coincidències
+ 1 o més coincidències
? Coincidències 1 o 0 vegades
*? Coincidències 0 o més cops, però el mínim possible
+? Coincidències 1 o més cops, però el mínim possible
?? Coincidècies 0 o 1 cop
Anuncis

Els comentaris estan tancats.

What’s this?

You are currently reading Expressions regulars en PowerShell at Felip Sanchez.

meta