Instal·lar .NET 3.5, 2.0 Windows 8, 10

2 Novembre 2017 § Deixa un comentari

Procediment per instal·lar .NET 3.5, 2.0 Windows 8, 10 sense errades:

  1. Montar .ISO DVD d’instal·lació original
  2. Executar com administrador:
    >Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
    on "D:" es la unidad CD/DVD
  3. Passar totes les actualitzacions pendents i reiniciar

Nota:

Per x86
>Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:D:\x86\sources\sxs /LimitAccess
Per x64
>Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:D:\x64\sources\sxs /LimitAccess
Anuncis

Mode de Deu (Windows)

17 febrer 2017 Comentaris tancats a Mode de Deu (Windows)

Llista de comandes de Windows 10

Mode de deu: Crear carpeta en l’escriptori amb el nom .{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

El mode de deu dispossa de tota una serie de ordres en mode gràfic, algunes de elles poden ser invocades des del “Símbol del sistema”:

Ordre Shell Propòsit
shell:AccountPictures Account Pictures
shell:AddNewProgramsFolder AddNewProgramsFolder
shell:Administrative Tools Administrative Tools
shell:AppData AppData
shell:Application Shortcuts Application Shortcuts
shell:AppsFolder AppsFolder
shell:AppUpdatesFolder AppUpdatesFolder
shell:Cache Cache
shell:Camera Roll Camera Roll
shell:CD Burning Temporary Burn Folder
shell:ChangeRemoveProgramsFolder ChangeRemoveProgramsFolder
shell:Common Administrative Tools Administrative Tools
shell:Common AppData Common AppData
shell:Common Desktop Public Desktop
shell:Common Documents Public Documents
shell:Common Programs Programs
shell:Common Start Menu Start Menu
shell:Common Startup Startup
shell:Common Templates Common Templates
shell:CommonDownloads Public Downloads
shell:CommonMusic Public Music
shell:CommonPictures Public Pictures
shell:CommonRingtones CommonRingtones
shell:CommonVideo Public Videos
shell:ConflictFolder ConflictFolder
shell:ConnectionsFolder ConnectionsFolder
shell:Contacts Contacts
shell:ControlPanelFolder ControlPanelFolder
shell:Cookies Cookies
shell:CredentialManager CredentialManager
shell:CryptoKeys CryptoKeys
shell:CSCFolder CSCFolder
shell:Desktop Desktop
shell:Device Metadata Store Device Metadata Store
shell:DocumentsLibrary Documents
shell:Downloads Downloads
shell:DpapiKeys DpapiKeys
shell:Favorites Favorites
shell:Fonts Fonts
shell:Games Games
shell:GameTasks GameTasks
shell:History History
shell:HomeGroupCurrentUserFolder HomeGroupCurrentUserFolder
shell:HomeGroupFolder HomeGroupFolder
shell:ImplicitAppShortcuts ImplicitAppShortcuts
shell:InternetFolder InternetFolder
shell:Libraries Libraries
shell:Links Links
shell:Local AppData Local AppData
shell:LocalAppDataLow LocalAppDataLow
shell:LocalizedResourcesDir LocalizedResourcesDir
shell:MAPIFolder MAPIFolder
shell:MusicLibrary Music
shell:My Music Music
shell:My Pictures Pictures
shell:My Video Videos
shell:MyComputerFolder MyComputerFolder
shell:NetHood NetHood
shell:NetworkPlacesFolder NetworkPlacesFolder
shell:OEM Links OEM Links
shell:OneDrive OneDrive
shell:Original Images Original Images
shell:Personal Documents
shell:PhotoAlbums Slide Shows
shell:PicturesLibrary Pictures
shell:Playlists Playlists
shell:PrintersFolder PrintersFolder
shell:PrintHood PrintHood
shell:Profile Profile
shell:ProgramFiles Program Files
shell:ProgramFilesCommon ProgramFilesCommon
shell:ProgramFilesCommonX64 ProgramFilesCommonX64
shell:ProgramFilesCommonX86 ProgramFilesCommonX86
shell:ProgramFilesX64 ProgramFilesX64
shell:ProgramFilesX86 Program Files (x86)
shell:Programs Programs
shell:Public Public
shell:PublicAccountPictures Public Account Pictures
shell:PublicGameTasks PublicGameTasks
shell:PublicLibraries PublicLibraries
shell:Quick Launch Quick Launch
shell:Recent Recent Items
shell:RecordedTVLibrary Recorded TV
shell:RecycleBinFolder RecycleBinFolder
shell:ResourceDir ResourceDir
shell:Retail Demo Retail Demo
shell:Ringtones Ringtones
shell:Roamed Tile Images Roamed Tile Images
shell:Roaming Tiles Roaming Tiles
shell:SavedGames Saved Games
shell:Screenshots Screenshots
shell:Searches Searches
shell:SearchHistoryFolder SearchHistoryFolder
shell:SearchHomeFolder SearchHomeFolder
shell:SearchTemplatesFolder SearchTemplatesFolder
shell:SendTo SendTo
shell:SkyDriveCameraRoll SkyDriveCameraRoll
shell:SkyDriveDocuments SkyDriveDocuments
shell:SkyDriveMusic SkyDriveMusic
shell:SkyDrivePictures SkyDrivePictures
shell:Start Menu Start Menu
shell:StartMenuAllPrograms StartMenuAllPrograms
shell:Startup Startup
shell:SyncCenterFolder SyncCenterFolder
shell:SyncResultsFolder SyncResultsFolder
shell:SyncSetupFolder SyncSetupFolder
shell:System System
shell:SystemCertificates SystemCertificates
shell:SystemX86 SystemX86
shell:Templates Templates
shell:ThisPCDesktopFolder ThisPCDesktopFolder
shell:User Pinned User Pinned
shell:UserProfiles Users
shell:UserProgramFiles UserProgramFiles
shell:UserProgramFilesCommon UserProgramFilesCommon
shell:UsersFilesFolder UsersFilesFolder
shell:UsersLibrariesFolder UsersLibrariesFolder
shell:VideosLibrary Videos
shell:Windows Windows

Lllista d’ordres des de >rundll32 en windows 10, que podén ser executades des de “Símbol del sistema”, o des de la combinació de tecles [Win]+[R]:

Ordre rundll32 Proposit
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,2 Obrir personalització d’escriptor
rundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL AddPrinter Assistent afegir impressora
rundll32.exe tcpmonui.dll,LocalAddPortUI Assistent afegir port TCP(IP impressora
rundll32.exe Printui.dll,PrintUIEntry Interficie d’impressores
rundll32.exe Shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL PrintersFolder Obrir carpeta d’impressores
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Obrir Panel de control
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl Configuració Data y Hora
runDll32.EXE shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0 Configuració icones escriptori
rundll32.exe devmgr.dll DeviceManager_Execute Obrir gestor de dispositius
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl Obrir configuració pantalla
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl Obrir Centre Accessibilitat
rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 0 Obrir Opcions d’explorador d’arxius
rundll32.exe Shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL FontsFolder Obrir carpeta de fonts dels sistema
rundll32.exe keymgr.dll,PRShowSaveWizardExW Obrir Assistent Contrasenya Oblidada
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl Obrir Opcions de dispositius de jocs
rundll32.exe powrprof.dll, SetSuspendState 0,1,0 Hibernar equip
rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation Bloqueix escriptori
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL srchadmin.dll Canvi d’opcions d’indexació
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL irprops.cpl Panel infraroig
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL ncpa.cpl Obrir connexions de xarxa
rundll32.exe Shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL Connect Assistent connexions unitats de xarxa
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @0,0 Control de ratoli
rundll32.exe User32.dll,SwapMouseButton Conmutador botons de ratoli
RunDll32 shell32.dll,Control_RunDLL odbccp32.cpl Panel de control ODBC
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL tabletpc.cpl Control Pen i Tablet
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL powercfg.cpl Opcions d’energia
rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks Procés d’optimització de tasques Idle
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,0 Programes i característiques
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL Intl.cpl,,0 Configuració regional
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL HotPlug.dll Treure hardware de manera segura
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,1 Configurar salvapantalles
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL wscui.cpl Seguretat i manteniment (smartscreen)
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,3 Configuració de programes per defecte
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL NetSetup.cpl Assitent per configurar una xarxa
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL Mmsys.cpl,,0 Reproductor/Gravador de Sons
rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 3 Personalització Finestra Inici
rundll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr Noms d’usuaris i contrasenys guardats
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,1 Propietats del sistema
rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 1 Configuració barra de tasques
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL nusrmgr.cpl  Canvis comptes d’usuaris
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,2 Activar i desactivar característiques windows
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL firewall.cpl Obrir gestio firewall
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1 Propietats del teclat
rundll32.exe SHELL32.DLL,ShellAbout Versió de SO Windows

Gestió de Internet Explorer:

Ordre rundll32 Proposit
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 255 Neteja historia de navegació
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 1 Neteja històric del navegador
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 4351 Neteja històric i complements del navegador
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 2 Neteja cookies i webs
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 16384 Neteja històric de descarregues
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 16 Neteja dades de formularis de navegador
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 32 Neteja contrasenyes
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 8 Neteja d’arxius temporals d’internet
Rundll32.exe shdocvw.dll,DoOrganizeFavDlg Assistent de Favorits
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl Propietats Internet General
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,1 Propietats Internet Security
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,2 Propietats Internet Privacitat
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,3 Propietats Internet Contingut
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,4 Propietats Internet Connexions
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,5 Propietats Internet Programes
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,6 Propietats Internet Avançades

Find Linux

14 febrer 2017 Comentaris tancats a Find Linux

Trobar tots els arxius en el directori actual i els seus subdirectoris, i fer una llista en funció de la seva mida (sense tenir en compte la seva trajectòria), i suposant que cap dels noms d'arxiu contenen caràcters de nova línia:

find . -type f -printf "%s\t%p\n" | sort -n

Trobar els arxius en el directori actual i els seus subdirectoris, i fer una llista segons el nom de recerca:

find . -name "*.???.?.txt"
  

Obtenir el número de serie, model, …

18 gener 2017 Comentaris tancats a Obtenir el número de serie, model, …

Existeix un ordre des de “Símbol de sistema” en sistemes Windows anomenat wmic (Windows Management Instrumentation Command-Line) una de les funcions, entre altres, és obtenir el número de serie de la màquina, número que també el podem veure per accés a la BIOS com per una etiqueta externa quan es dona el cas.

Microsoft Windows [Versión 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\User>wmic bios get serialnumber
SerialNumber
PB1D9EA

C:\Users\User>wmic bios get BIOSVersion,Manufacturer,Name,ReleaseDate,SerialNumber
BIOSVersion Manufacturer Name ReleaseDate SerialNumber
{“LENOVO – 2710”, “Phoenix BIOS SC-T v2.2”} LENOVO Phoenix BIOS SC-T v2.2 20160808000000.000000+000 PB1D9EA

Les següents propietats estàn disponibles:
BiosCharacteristics,BuildNumber,CodeSet,CurrentLanguage,Description,IdentificationCode,InstallDate,InstallableLanguages,LanguageEdition,ListOfLanguages,Manufacturer,Name,OtherTargetOS,PrimaryBIOS,ReleaseDate,SMBIOSBIOSVersion,SMBIOSMajorVersion,SMBIOSMinorVersion,SMBIOSPresent,SerialNumber,SoftwareElementID,SoftwareElementState,Status,TargetOperatingSystem,Version.Allí verá el serial de su computador.

Per ajuda: >wmic /?

En el cas de Linux, podem fer servir dmicode:

# dmidecode | grep “^System Information” -A8
System Information
Manufacturer: Dell Inc.
Product Name: PowerEdge R410
Version: Not Specified
Serial Number: GBKXXXX
UUID: XXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX
Wake-up Type: Power Switch
SKU Number: Not Specified
Family: Not Specified

la opció -A8, indica volcar les següents 8 línies després la coincidencia del grep. Amb el símbol de +An són les n linies anteriors. Si treiem les opcions de linia del grep, aleshores podem obtenir informació de la BIOS, del chasis, del processador, portos, memòria, …

Volume Format IBM/Lenovo Storewize SVC V7.5 i superior

7 Novembre 2016 Comentaris tancats a Volume Format IBM/Lenovo Storewize SVC V7.5 i superior

Volume Format tasca en execució

formatosvolumen-1

Quan es crea un Volum en SVC v7.5 o superior i queda totalment correlacionat, apareix a la GUI la respectiva tasca “Volume Format”, aquest és un nou comportament. amb un clic en podem veure com surt:

formatosvolumen-2 i en Volumes, tenimformatosvolumen-3

En la versió 7.5 han introduït aquesta característica que omple tots el volums correlacionats amb zeros com una tasca de fons per defecte quan fem la creació del volumen, això és la opció per defecte (mentre el volum està en línia, prima l’aprovisionament i/o funcionalitat de vols comprimits); això vol dir que quan acabi allò que no que no ha esta escrit quedarà tot ple a zeros, tasca que triga moltes hores en finalitzar, i per aques motiu en versions anteriors es va descartar.

Les recomanacions diuen que no fem ni cas de l’advertiment de format de volumen, no afecta a la capacitat final, ni a l’aprovisionament en curs.

Si finalment i realment volem crear el volumen rápidament i no generar les tasques de format de volumen (posta zeros):

formatosvolumen-4

Neteja eventviewer Windows

12 Octubre 2016 § Deixa un comentari

Des de Símbol del sistema executan com administrador:

>for /F “tokens=*” %1 in (‘wevtutil.exe el’) DO wevtutil.exe cl “%1”

Llista de codis caracters Unicode

26 Juliol 2016 Comentaris tancats a Llista de codis caracters Unicode

URLs de les taules de caràcters Unicode

Totes les taules les podem trovar en forma de PDF: http://www.unicode.org/charts/
Index de noms Unicode® Character en: http://www.unicode.org/charts/charindex.html

U1F300

Where Am I?

You are currently browsing the Documentació category at Felip Sanchez.