WSUS Content Store és ple

23 Juliol 2018 § Deixa un comentari

WSUS Cleanup Wizard falla, el disc de Content store no te espai.

L’única manera de netejar la carpeta WSUSContent, a part que puguem ampliar el disk on estigui el Content store, amb la menor quantitat de passos és restablir el servidor WSUS i tornar a descarregar el contingut de totes les actualitzacions aprovades; com fer aquest restabliment?

 1. En Update Files, Store update files locally on this server, tingueu marcada la opció Download update files to this server only when updates are approved.
 2. Decidir que actualitzacions antigues no son necessàries i poden ser declinades, i aplicar la definició.
 3. Tancar la consola WSUS, anar Serveis i aturar Update Services.
 4. Eliminar el contingut de UnitatWSUS:\WSUS\WSUSContent (arxius i carpetes).
 5. Anara a Serveis i iniciar Update Services.
 6. Obrir la consola WSUS, forçar una nova sincronització que dura hores.
  WSUS comprova cada actualització a la BD i verifica que el contingut estigui present a la carpeta WSUSContent, com el contingut no està present a la carpeta, executa una tasca BITS per descarregar el contingut de Microsoft. Aquest procés triga una mica de temps i s’executa en segon pla.

Quan es complert el procés?

Quan s’inicia el procés en
C:\Program files\Update services\LogFiles\SoftwareDistribution.log
trovarem una linia al final de l’arxiu:
WsusService.13 ExecutionContext.runTryCode State Machine Reset Agent Starting

Després d’una bona estona hem de trovar al final de l’arxiu el text “State Machine Reset Agent Finished”, de manera similar a una linia de text:
WsusService.13 ExecutionContext.runTryCode State Machine Reset Agent Completed

Anuncis

Windows Server Manager

17 Desembre 2017 Comentaris tancats a Windows Server Manager

Com administrar servidors Windows des d’un Windows 10?

 1. Instal·lar el paquet d’eïnes administratives per Windows 10 que podem descarregar de: https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=45520 (Remote Server Administration Tools (RSAT) for Windows)
 2. Un cop feta la instal·lación dispossem de la carpeta: Eïnes Administratives Windows amb totes les utilitats: Administració del servidor, DNS, …
 3. Alhora d’inventariar un servidor en llista de servidors ens trovarem amb problemes d’enregistrament dels servidors remots i d’autorització d’accesos sino fem les següents accions (pe en un sistema només amb core amb roles i característiques, sense GUI, també pot servir amb GUI):
  1. Habilitar la administració remota, desde la consola core del servidor objecte d’administració, és una opció dels serveis: >sconfig o bé en powershell:
   Enable-ServerManagerStandardUserRemoting UsuariAutoritzat
  2. Tenir en compte l’escenari:
   • De client servidor (windows 10 a Servidors windows 2016/2012/2008), permet administrar roles i característiques d’un servidor remot core o amb GUI.
   • Poden hi haver altres escenaris servidor a servidor (core/GUI)
   • La taula d’escenaris admesos
    D’equip A equip remot Domini C
    Domini A Domini B Grup de treball
    Domini A

    Domini B

    Grup de treball

  3. Tenir en compte el nombre de màxim sessions obertes a tenir en compte en servidor objecte de ser administrat:
   >winrm s winrm/config/winrs @{MaxShellsPerUser=”X”}
  4. Si anem administrar remotament des d’un equip client windows (grup de treball), en el servidor hem d’aplicar la següent clau de registre amb elevació de privilegis:
   >reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f
  5. En l’equip client en escenari Grup de treball, des d’on volem administrar un o més servidors hem d’establir la llista de servidors amb qui es confia per poder fer administració des del RSAT instal·lat, amb elevació de privilegis:
   >winrm set winrm/config/client @{TrustedHosts=”Nom1, Nom2, …”}
   En ordres de powershell:
   >set-item wsman:\localhost\client\trustedhosts “Nom1, Nom2, …” -concatenate -force
  6. Ara ja podem enregistrar servidors en la lista del “Server Manager”.
  7. Per últim hem de tenir en compte allò que podem i no podem fer alhora d’administrar, segons l’escenari (si el client esta en domini o no), veure:

Mode de Deu (Windows)

17 febrer 2017 Comentaris tancats a Mode de Deu (Windows)

Llista de comandes de Windows 10

Mode de deu: Crear carpeta en l’escriptori identificada per “Nom.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}” (Nom pot ser qualsevol text  acceptat pel sistema de Fitxer).

Aquest carpeta identificada amb aquesta clau ofereix tota una serie de ordres en mode gràfic, algunes de les quals poden ser invocades des del “Símbol del sistema”:

Ordre Shell Propòsit
shell:AccountPictures Account Pictures
shell:AddNewProgramsFolder AddNewProgramsFolder
shell:Administrative Tools Administrative Tools
shell:AppData AppData
shell:Application Shortcuts Application Shortcuts
shell:AppsFolder AppsFolder
shell:AppUpdatesFolder AppUpdatesFolder
shell:Cache Cache
shell:Camera Roll Camera Roll
shell:CD Burning Temporary Burn Folder
shell:ChangeRemoveProgramsFolder ChangeRemoveProgramsFolder
shell:Common Administrative Tools Administrative Tools
shell:Common AppData Common AppData
shell:Common Desktop Public Desktop
shell:Common Documents Public Documents
shell:Common Programs Programs
shell:Common Start Menu Start Menu
shell:Common Startup Startup
shell:Common Templates Common Templates
shell:CommonDownloads Public Downloads
shell:CommonMusic Public Music
shell:CommonPictures Public Pictures
shell:CommonRingtones CommonRingtones
shell:CommonVideo Public Videos
shell:ConflictFolder ConflictFolder
shell:ConnectionsFolder ConnectionsFolder
shell:Contacts Contacts
shell:ControlPanelFolder ControlPanelFolder
shell:Cookies Cookies
shell:CredentialManager CredentialManager
shell:CryptoKeys CryptoKeys
shell:CSCFolder CSCFolder
shell:Desktop Desktop
shell:Device Metadata Store Device Metadata Store
shell:DocumentsLibrary Documents
shell:Downloads Downloads
shell:DpapiKeys DpapiKeys
shell:Favorites Favorites
shell:Fonts Fonts
shell:Games Games
shell:GameTasks GameTasks
shell:History History
shell:HomeGroupCurrentUserFolder HomeGroupCurrentUserFolder
shell:HomeGroupFolder HomeGroupFolder
shell:ImplicitAppShortcuts ImplicitAppShortcuts
shell:InternetFolder InternetFolder
shell:Libraries Libraries
shell:Links Links
shell:Local AppData Local AppData
shell:LocalAppDataLow LocalAppDataLow
shell:LocalizedResourcesDir LocalizedResourcesDir
shell:MAPIFolder MAPIFolder
shell:MusicLibrary Music
shell:My Music Music
shell:My Pictures Pictures
shell:My Video Videos
shell:MyComputerFolder MyComputerFolder
shell:NetHood NetHood
shell:NetworkPlacesFolder NetworkPlacesFolder
shell:OEM Links OEM Links
shell:OneDrive OneDrive
shell:Original Images Original Images
shell:Personal Documents
shell:PhotoAlbums Slide Shows
shell:PicturesLibrary Pictures
shell:Playlists Playlists
shell:PrintersFolder PrintersFolder
shell:PrintHood PrintHood
shell:Profile Profile
shell:ProgramFiles Program Files
shell:ProgramFilesCommon ProgramFilesCommon
shell:ProgramFilesCommonX64 ProgramFilesCommonX64
shell:ProgramFilesCommonX86 ProgramFilesCommonX86
shell:ProgramFilesX64 ProgramFilesX64
shell:ProgramFilesX86 Program Files (x86)
shell:Programs Programs
shell:Public Public
shell:PublicAccountPictures Public Account Pictures
shell:PublicGameTasks PublicGameTasks
shell:PublicLibraries PublicLibraries
shell:Quick Launch Quick Launch
shell:Recent Recent Items
shell:RecordedTVLibrary Recorded TV
shell:RecycleBinFolder RecycleBinFolder
shell:ResourceDir ResourceDir
shell:Retail Demo Retail Demo
shell:Ringtones Ringtones
shell:Roamed Tile Images Roamed Tile Images
shell:Roaming Tiles Roaming Tiles
shell:SavedGames Saved Games
shell:Screenshots Screenshots
shell:Searches Searches
shell:SearchHistoryFolder SearchHistoryFolder
shell:SearchHomeFolder SearchHomeFolder
shell:SearchTemplatesFolder SearchTemplatesFolder
shell:SendTo SendTo
shell:SkyDriveCameraRoll SkyDriveCameraRoll
shell:SkyDriveDocuments SkyDriveDocuments
shell:SkyDriveMusic SkyDriveMusic
shell:SkyDrivePictures SkyDrivePictures
shell:Start Menu Start Menu
shell:StartMenuAllPrograms StartMenuAllPrograms
shell:Startup Startup
shell:SyncCenterFolder SyncCenterFolder
shell:SyncResultsFolder SyncResultsFolder
shell:SyncSetupFolder SyncSetupFolder
shell:System System
shell:SystemCertificates SystemCertificates
shell:SystemX86 SystemX86
shell:Templates Templates
shell:ThisPCDesktopFolder ThisPCDesktopFolder
shell:User Pinned User Pinned
shell:UserProfiles Users
shell:UserProgramFiles UserProgramFiles
shell:UserProgramFilesCommon UserProgramFilesCommon
shell:UsersFilesFolder UsersFilesFolder
shell:UsersLibrariesFolder UsersLibrariesFolder
shell:VideosLibrary Videos
shell:Windows Windows

Lllista d’ordres des de >rundll32 en windows 10, que podén ser executades des de “Símbol del sistema”, o des de la combinació de tecles [Win]+[R]:

Ordre rundll32 Proposit
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,2 Obrir personalització d’escriptor
rundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL AddPrinter Assistent afegir impressora
rundll32.exe tcpmonui.dll,LocalAddPortUI Assistent afegir port TCP(IP impressora
rundll32.exe Printui.dll,PrintUIEntry Interficie d’impressores
rundll32.exe Shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL PrintersFolder Obrir carpeta d’impressores
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Obrir Panel de control
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl Configuració Data y Hora
runDll32.EXE shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0 Configuració icones escriptori
rundll32.exe devmgr.dll DeviceManager_Execute Obrir gestor de dispositius
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl Obrir configuració pantalla
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl Obrir Centre Accessibilitat
rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 0 Obrir Opcions d’explorador d’arxius
rundll32.exe Shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL FontsFolder Obrir carpeta de fonts dels sistema
rundll32.exe keymgr.dll,PRShowSaveWizardExW Obrir Assistent Contrasenya Oblidada
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl Obrir Opcions de dispositius de jocs
rundll32.exe powrprof.dll, SetSuspendState 0,1,0 Hibernar equip
rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation Bloqueix escriptori
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL srchadmin.dll Canvi d’opcions d’indexació
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL irprops.cpl Panel infraroig
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL ncpa.cpl Obrir connexions de xarxa
rundll32.exe Shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL Connect Assistent connexions unitats de xarxa
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @0,0 Control de ratoli
rundll32.exe User32.dll,SwapMouseButton Conmutador botons de ratoli
RunDll32 shell32.dll,Control_RunDLL odbccp32.cpl Panel de control ODBC
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL tabletpc.cpl Control Pen i Tablet
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL powercfg.cpl Opcions d’energia
rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks Procés d’optimització de tasques Idle
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,0 Programes i característiques
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL Intl.cpl,,0 Configuració regional
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL HotPlug.dll Treure hardware de manera segura
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,1 Configurar salvapantalles
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL wscui.cpl Seguretat i manteniment (smartscreen)
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,3 Configuració de programes per defecte
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL NetSetup.cpl Assitent per configurar una xarxa
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL Mmsys.cpl,,0 Reproductor/Gravador de Sons
rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 3 Personalització Finestra Inici
rundll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr Noms d’usuaris i contrasenys guardats
rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,1 Propietats del sistema
rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 1 Configuració barra de tasques
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL nusrmgr.cpl  Canvis comptes d’usuaris
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,2 Activar i desactivar característiques windows
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL firewall.cpl Obrir gestio firewall
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1 Propietats del teclat
rundll32.exe SHELL32.DLL,ShellAbout Versió de SO Windows

Gestió de Internet Explorer:

Ordre rundll32 Proposit
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 255 Neteja historia de navegació
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 1 Neteja històric del navegador
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 4351 Neteja històric i complements del navegador
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 2 Neteja cookies i webs
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 16384 Neteja històric de descarregues
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 16 Neteja dades de formularis de navegador
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 32 Neteja contrasenyes
rundll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 8 Neteja d’arxius temporals d’internet
Rundll32.exe shdocvw.dll,DoOrganizeFavDlg Assistent de Favorits
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl Propietats Internet General
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,1 Propietats Internet Security
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,2 Propietats Internet Privacitat
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,3 Propietats Internet Contingut
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,4 Propietats Internet Connexions
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,5 Propietats Internet Programes
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,6 Propietats Internet Avançades

Find Linux

14 febrer 2017 Comentaris tancats a Find Linux

Trobar tots els arxius en el directori actual i els seus subdirectoris, i fer una llista en funció de la seva mida (sense tenir en compte la seva trajectòria), i suposant que cap dels noms d'arxiu contenen caràcters de nova línia:

find . -type f -printf "%s\t%p\n" | sort -n

Trobar els arxius en el directori actual i els seus subdirectoris, i fer una llista segons el nom de recerca:

find . -name "*.???.?.txt"
  

Obtenir el número de serie, model, …

18 gener 2017 Comentaris tancats a Obtenir el número de serie, model, …

Existeix un ordre des de “Símbol de sistema” en sistemes Windows anomenat wmic (Windows Management Instrumentation Command-Line) una de les funcions, entre altres, és obtenir el número de serie de la màquina, número que també el podem veure per accés a la BIOS com per una etiqueta externa quan es dona el cas.

Microsoft Windows [Versión 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\User>wmic bios get serialnumber
SerialNumber
PB1D9EA

C:\Users\User>wmic bios get BIOSVersion,Manufacturer,Name,ReleaseDate,SerialNumber
BIOSVersion Manufacturer Name ReleaseDate SerialNumber
{“LENOVO – 2710”, “Phoenix BIOS SC-T v2.2”} LENOVO Phoenix BIOS SC-T v2.2 20160808000000.000000+000 PB1D9EA

Les següents propietats estàn disponibles:
BiosCharacteristics,BuildNumber,CodeSet,CurrentLanguage,Description,IdentificationCode,InstallDate,InstallableLanguages,LanguageEdition,ListOfLanguages,Manufacturer,Name,OtherTargetOS,PrimaryBIOS,ReleaseDate,SMBIOSBIOSVersion,SMBIOSMajorVersion,SMBIOSMinorVersion,SMBIOSPresent,SerialNumber,SoftwareElementID,SoftwareElementState,Status,TargetOperatingSystem,Version.Allí verá el serial de su computador.

Per ajuda: >wmic /?

En el cas de Linux, podem fer servir dmicode:

# dmidecode | grep “^System Information” -A8
System Information
Manufacturer: Dell Inc.
Product Name: PowerEdge R410
Version: Not Specified
Serial Number: GBKXXXX
UUID: XXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX
Wake-up Type: Power Switch
SKU Number: Not Specified
Family: Not Specified

la opció -A8, indica volcar les següents 8 línies després la coincidencia del grep. Amb el símbol de +An són les n linies anteriors. Si treiem les opcions de linia del grep, aleshores podem obtenir informació de la BIOS, del chasis, del processador, portos, memòria, …

Odres Administratives Windows

20 Març 2016 Comentaris tancats a Odres Administratives Windows

Llista d’ordres administració Windows

Descripció Acció Executar
Accés a connexions de xarxa ncpa.cpl
Accés a plans de energia powercfg.cpl
Accés a Programes i Característiques de Windows appwiz.cpl
Accés a propietats de ratolí main.cpl
Accés a Propietats de sistema sysdm.cpl
Accés al Centre d’accions de Windows wscui.cpl
Accés al Firewall de Windows firewall.cpl
Sobre la versió Windows winver
Activitat d’ubicació locationnotifications
Administració de disc diskmgmt
Administració d’equips compmgmt
Administració d’equips compmgmtlauncher
Administració d’orígens de dades ODBC odbcad32
Administració de pantalles displayswitch
Administració de Serveis WMI wmimgmt
Administrador de dispositius devmgmt
Administrador de tasques taskmgr
Administrador de verificació de drivers verifier
Administrar certificats de xifrat d’arxius rekeywiz
Ajustar accessos i programes predeterminats computerdefaults
Configuració de Cleartype cttune
Configuració de impressió printmanagement
Configuració de presentació presentationsettings
Configuració DPI de Pantalla dpiscaling
Ampliar/Lupa magnify
Afegir un dispositiu devicepairingwizard
Assistència remota de Windows msra
Assistent de xifrat d’arxius rekeywiz
Assistent d’aparellador de dispositius devicepairingwizard
Assistent de migració de clau DPAPI dpapimig
Assistent IExpress iexpress
Assistent per afegir nou hardware hdwwiz
Assistent per backup i restauració de credencials cxarxawiz
Assistent per creació carpetes compartides shrpubw
Assistent per escaneig d’imatges wiaacmgr
Assistent per escàner wiaacmgr
Bloc de notes notepad
Calculadora calc
Calibratge de color de pantalla dccw
Canviar configuració de impressores printui
Canviar configuració de Prevenció Execució Dades systempropertiesdataexecutionprevention
Canviar apariència de la pantalla desk.cpl
Canviar opcions de rendiment de Windows systempropertiesperformance
Característiques de Windows optionalfeatures
Carpetes compartides fsmgmt
Centre de accessibilitat utilman
Centre de mobilitat de Windows mblctr
Centre de sincronització mobsync
Certificats certmgr
Client d’activació de Windows slui
Comprovació de la firma d’arxiu sigverif
Comprovar la versió de Windows winver
Connectar a un projector displayswitch
Connectar a un projector en xarxa netproj
Connexió Escriptori Remot mstsc
Configuració de Client NAP napclcfg
Configuració de drivers ODBC odbcconf
Configuració de sistema msconfig
Conjunt de polítiques resultants rsop
Consola d’Administració de Microsoft mmc
Contactes de Windows wab*
Control de comptes d’usuari useraccountcontrolsettings
Copies de seguretat i restauració sdclt
Crear un disc de reparació de sistema recdisc
Comptes d’usuari avançats netplwiz
Defragmentador de disc dfrgui
Disc de reparació de sistema recdisc
Editor de caràcters privats eudcedit
Editor de Configuració de sistema sysedit (no funiona en versions de 64 bits)
Editor de pàgines de fax fxscover
Editor de polítiques de grup locals gpedit
Editor de Registre regedit
Entrada per tableta PC tabtip*
Escàners i fax de Windows wfs
Explorador de Windows explorer
Facilitar l’ús de l’equip utilman
Firewall de Windows amb seguretat avançada wf
Gestió de Trusted Platform Module (TPM) tpm
Gestió del color colorcpl
Gestor d’autorització azman
Gravador de sons soundrecorder
Eina de bloqueig de SAM syskey
Eïna de calibratge del digitalitzador tabcal
Eïna de comprovació wbemtest
Eïna de diagnòstic de DirectX dxdiag
Eïna de diagnòstic de suport Microsoft msdt
Eïna d’eliminació de software maliciós mrt
Eïna de gravació en disc de Windows isoburn
Eïna de retall de Windows snippingtool
Eïna per diagnòstic de suport Microsoft msdt
Eïnes de Configuració d’iSCSI iscsicpl
Importar a contactes de Windows wabmig*
Informació de sistema msinfo32
Instal·lador independent de Windows Update wusa
Instal·lar paquets d’idiomes lpksetup
Interface d’usuari d’impressora printui
Alliberador d’espai en disc cleanmgr
Llibreta d’adreces remota rasphone
Mapa de caràcters charmap
Marcador telefònic dialer
Mix de volum sndvol
Migració de contingut protegit dpapimig
Migració d’impressores printbrmui
Monitor de recursos resmon
Monitor de rendiment perfmon
Narrador narrator
Noms d’usuari i contrasenyes emmagatzemades cxarxawiz
Opcions de rendiment systempropertiesperformance
Paintbrush mspaint
Panel de càlcul matemàtic mip*
Panel de Control control
Planificador de comprovació de memòria mdsched
Polítiques de seguretat locals secpol
Prevenció d’execució de dades systempropertiesdataexecutionprevention
Primers passos gettingstarted
Programador de tasques taskschd / control schedtasks
Propietats de sistema (avançades) systempropertiesadvanced
Propietats de sistema (hardware) systempropertieshardware
Propietats de sistema (nom d’equip) systempropertiescomputername
Propietats de sistema (opcions remotes) systempropertiesremote
Propietats de sistema (protecció de sistema) systempropertiesprotection
Propietats de l’iniciador iSCSI iscsicpl
Registre de passes en problemes psr
Reproductor de Windows Media wmplayer*
Restauració de sistema rstrui
Resultats de Windows Anytimeupgrade windowsanytimeupgraderesults
Seqüencies de comandes de Windows wscript
Serveis services
Serveis de components dcomcnfg
Serveis de components (CMD) comexp
Símbol de sistema cmd
Suport i ajuda de Windows winhlp32
Sticky Notes stikynot
Teclat en pantalla osk
Transferència d’arxius Bluetooth fsquirt
Ubicació xarxa definida locationnotifications
Usuaris i grups locals lusrmgr
Utilitat Client SQL Server cliconfg
Visor d’events eventvwr
Visor XPS xpsrchvw
Windows DVD Maker dvdmaker*
Windows Easy Transfer migwiz*
Windows Journal journal*
Windows PowerShell powershell*
Windows PowerShell ISE powershell_ise*
Windows Update wuapp
WordPad write

Activar ping ICMP firewall Windows

2 febrer 2016 Comentaris tancats a Activar ping ICMP firewall Windows

ICMP firewall Windows

Des de “Símbol de sistema” amb elevació de permisos:

netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V4 echo request" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow
netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V6 echo request" protocol=icmpv6:8,any dir=in action=allow

Activarnt les següents regles del Firewall – Inbound Rules aconseguim també l’fecte per habilitar els pings:

File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In)
File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv6-In)

Where Am I?

You are currently browsing the Administració category at Felip Sanchez.