Find Linux

14 febrer 2017 Comentaris tancats a Find Linux

Trobar tots els arxius en el directori actual i els seus subdirectoris, i fer una llista en funció de la seva mida (sense tenir en compte la seva trajectòria), i suposant que cap dels noms d'arxiu contenen caràcters de nova línia:

find . -type f -printf "%s\t%p\n" | sort -n

Trobar els arxius en el directori actual i els seus subdirectoris, i fer una llista segons el nom de recerca:

find . -name "*.???.?.txt"
  
Anuncis

Obtenir el número de serie, model, …

18 gener 2017 Comentaris tancats a Obtenir el número de serie, model, …

Existeix un ordre des de “Símbol de sistema” en sistemes Windows anomenat wmic (Windows Management Instrumentation Command-Line) una de les funcions, entre altres, és obtenir el número de serie de la màquina, número que també el podem veure per accés a la BIOS com per una etiqueta externa quan es dona el cas.

Microsoft Windows [Versión 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\User>wmic bios get serialnumber
SerialNumber
PB1D9EA

C:\Users\User>wmic bios get BIOSVersion,Manufacturer,Name,ReleaseDate,SerialNumber
BIOSVersion Manufacturer Name ReleaseDate SerialNumber
{“LENOVO – 2710”, “Phoenix BIOS SC-T v2.2”} LENOVO Phoenix BIOS SC-T v2.2 20160808000000.000000+000 PB1D9EA

Les següents propietats estàn disponibles:
BiosCharacteristics,BuildNumber,CodeSet,CurrentLanguage,Description,IdentificationCode,InstallDate,InstallableLanguages,LanguageEdition,ListOfLanguages,Manufacturer,Name,OtherTargetOS,PrimaryBIOS,ReleaseDate,SMBIOSBIOSVersion,SMBIOSMajorVersion,SMBIOSMinorVersion,SMBIOSPresent,SerialNumber,SoftwareElementID,SoftwareElementState,Status,TargetOperatingSystem,Version.Allí verá el serial de su computador.

Per ajuda: >wmic /?

En el cas de Linux, podem fer servir dmicode:

# dmidecode | grep “^System Information” -A8
System Information
Manufacturer: Dell Inc.
Product Name: PowerEdge R410
Version: Not Specified
Serial Number: GBKXXXX
UUID: XXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX
Wake-up Type: Power Switch
SKU Number: Not Specified
Family: Not Specified

la opció -A8, indica volcar les següents 8 línies després la coincidencia del grep. Amb el símbol de +An són les n linies anteriors. Si treiem les opcions de linia del grep, aleshores podem obtenir informació de la BIOS, del chasis, del processador, portos, memòria, …

Flash Player Help / Archived Flash Player versions

11 febrer 2014 § Deixa un comentari

Flash Player Help /  Archived Flash Player versions

Llista arxivada de versions d’Adove Flash Player / Shockwave Player link:

http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html

Redireccionar E/S de comandes sistema

9 Desembre 2012 § Deixa un comentari

Redirecció en Linux

Fluxos de Dades Estàndard que podem redireccionar:

  • Entrada:              0
  • Sortida:                1
  • Error:                   2

 Sintàxies:

#cmd >nom_arxiu ("cmd" representa un comando, com grep, find, ...)

Redireccionar Sortida Estàndard a l’ arxiu o dispositiu. Si l’arxiu no existeix el crea i si existeix el sobreescriu perdent el contingut en curs.

#cmd >>nom_arxiu ("cmd" representa un comando, com grep, find, ...)

Redireccionar Sortida Estàndard a l’arxiu o dispositiu. Si l’arxiu no existeix el crea i si existeix afegeix al final de les dades existents.

#cmd 2>nom_arxiu

Redireccionar Error Estàndard a l’arxiu o dispositiu. Si l’arxiu no existeix el crea i si existeix el sobreescriu perdent el contingut en curs.

#cmd 2>>nom_arxiu

Redireccionar Error Estàndard a l’arxiu o dispositiu. Si l’arxiu no existeix el crea i si existeix afegeix al final de les dades existents.

#cmd 2>&1

Redireccionar Error Estàndard a Sortida Estàndard.

#cmd >&nom_arxiu

Redireccionar Error Estàndard i Sortida Estàndard a l’arxiu o dispositiu. Si l’arxiu no existeix el crea i si existeix el sobreescriu perdent el contingut en curs.

#cmd <nom_arxiu

Redireccionar Entrada Estàndard des de l’arxiu o dispositiu a cmd (command) (per defecte, la Entrada Estàndard és el teclat).

Exemples

1.- Buscar el text “Completed” en tots els arxius del directori en curs redirigint la Sortida i Error Estàndards a respectius arxius:

#grep –i Completed * 1>Sortida.log 2>Error.log

No mostra resultats en pantalla, podem veure els resultats fent: “cat Sortida.log” y “cat Error.log”

2.- Buscar el text “Completed” en tots els arxius del directori en curs redirigint la Sortida i Error Estàndards a l’arxiu SortidaError.log:

#grep –i Completed * >SortidaError.log 2>&1

No mostra resultats en pantalla, podem veure els resultats fent: “cat SortidaError.log”

Redirigir a un arxiu i mostrar a la pantalla a la vegada

En Linux tenim la comanda tee:  llegeix des de la Entrada Estàndard, escriu en la Sortida Estàndard i en els arxius indicats

#tee nom_axiu

llegeix Entrada i escriu en nom_arxiu i sobreescriu si existeix.

#tee –a nom_arxiu

Amb “-a” llegeix Entrada i escriu en nom_arxiu i afegeix al final si existeix.

Exemples

1.- Buscar el text “Completed” en tots els arxius del directori en curs redirigint la Sortida i Error Estàndards a l’arxiu SortidaError.log i al mateix temps veure la mateixa informació en pantalla:

#grep –i Completed * 2>&1 | tee –a SortidaError.log

2.- Buscar el text “Completed” en tots els arxius del directori en curs redirigint la Sortida i Error Estàndards a respectius arxius Sortida.log i Error.log veient al mateix temps la informació en pantalla:

#(grep –i Completed * | tee Sortida.log) 3>&1 1>&2 2>&3 | tee Error.log

Docum. darrer ex. “Linux Server Hacks” de Rob Flickenger – O’Reilly (veure: “n>m : Swap STDOUT and STDERR”).

VIM editor

18 Novembre 2012 § Deixa un comentari

VIM

És un editor que segurament necessitem si fem servir distribucions GNU/Linux.

Si no l’hem fet servir, millor no tocar-lo a no ser que coneguem una llista inicial de comandes i tinguem una bona xuleta, per començar:

 Comand
 Funció
Insert
 Començar la edició.
:q
 Sortir de l'editor sense guardar.
:wq!
 Sortir de l'editor guardant sense demanar confirmació.
:w file.txt
 Guardar en file.txt i siguir editant.
:e file.txt
 Tancar l'arxiu i obre file.txt.

VIM ens permet editar qualsevol arxiu de text; ara bé si volem que reconegui sintácticament (códi de programes en colors) cal que estigui instal·lat el paquet vim-common, i escriure en la zona de comandes :sintax on.

Guia Ràpida.

Where Am I?

You are currently browsing the Linux category at Felip Sanchez.