Obtenir el número de serie, model, …

18 gener 2017 Comentaris tancats a Obtenir el número de serie, model, …

Existeix un ordre des de “Símbol de sistema” en sistemes Windows anomenat wmic (Windows Management Instrumentation Command-Line) una de les funcions, entre altres, és obtenir el número de serie de la màquina, número que també el podem veure per accés a la BIOS com per una etiqueta externa quan es dona el cas.

Microsoft Windows [Versión 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\User>wmic bios get serialnumber
SerialNumber
PB1D9EA

C:\Users\User>wmic bios get BIOSVersion,Manufacturer,Name,ReleaseDate,SerialNumber
BIOSVersion Manufacturer Name ReleaseDate SerialNumber
{“LENOVO – 2710”, “Phoenix BIOS SC-T v2.2”} LENOVO Phoenix BIOS SC-T v2.2 20160808000000.000000+000 PB1D9EA

Les següents propietats estàn disponibles:
BiosCharacteristics,BuildNumber,CodeSet,CurrentLanguage,Description,IdentificationCode,InstallDate,InstallableLanguages,LanguageEdition,ListOfLanguages,Manufacturer,Name,OtherTargetOS,PrimaryBIOS,ReleaseDate,SMBIOSBIOSVersion,SMBIOSMajorVersion,SMBIOSMinorVersion,SMBIOSPresent,SerialNumber,SoftwareElementID,SoftwareElementState,Status,TargetOperatingSystem,Version.Allí verá el serial de su computador.

Per ajuda: >wmic /?

En el cas de Linux, podem fer servir dmicode:

# dmidecode | grep “^System Information” -A8
System Information
Manufacturer: Dell Inc.
Product Name: PowerEdge R410
Version: Not Specified
Serial Number: GBKXXXX
UUID: XXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX
Wake-up Type: Power Switch
SKU Number: Not Specified
Family: Not Specified

la opció -A8, indica volcar les següents 8 línies després la coincidencia del grep. Amb el símbol de +An són les n linies anteriors. Si treiem les opcions de linia del grep, aleshores podem obtenir informació de la BIOS, del chasis, del processador, portos, memòria, …

Anuncis

IBM ToolsCenter

11 Març 2016 Comentaris tancats a IBM ToolsCenter

IBM ToolsCenter

És una collecció d’utilitats d’ajut de manteniment de servidors d’entorns IBM System x i  BladeServer.

https://www-947.ibm.com/support/entry/myportal/docdisplay?lndocid=TOOL-CENTER

IBM Bootable Media Creator (BoMC)

https://www-947.ibm.com/support/entry/myportal/docdisplay?brand=5000008&lndocid=TOOL-BOMC

BoMC: Link actual accés descarrega utilitat d’IBM que ens permet generar USB, … per aplicació firmware updates, running preboot diagnostics y desplegament de SOs Microsoft Windows.

Lenovo Support

Suport de Lenovo a partir del Model-Tipus i SN: https://support.lenovo.com/es/es/

Consulta estat garanties hardware servidors (IBM, Lenovo, HP and Dell)

28 Octubre 2013 § Deixa un comentari

Consulta estat garanties hardware servidors CPD (IBM, Lenovo, HP and Dell i Cisco):

 1. En el cas d’IBM, necessitarem Model-Tipus i Número de Serie
  (http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/wlup).
 2. Per hardware Lenovo (https://csp.lenovo.com/ibapp/il/WarrantyStatusBatch.jsp), necessita un arxiu amb el format del template que proporciona la mateixa pàgina.
 3. Per servidors HP, necessitarem Número de Serie i és possible que també Número Producte (https://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/wc/home/).
 4. Per servidors DELL, necesitarem Service Tag number
  (http://www.dell.com/support/troubleshooting/us/en/04/TroubleShooting/ProductSelector).
 5. Per sistemes Cisco
  (http://www.cisco-servicefinder.com/warrantyfinder.aspx).

Where Am I?

You are currently browsing the Hardware category at Felip Sanchez.