Activar ping ICMP firewall Windows

2 febrer 2016 Comentaris tancats a Activar ping ICMP firewall Windows

ICMP firewall Windows

Des de “Símbol de sistema” amb elevació de permisos:

netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V4 echo request" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow
netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V6 echo request" protocol=icmpv6:8,any dir=in action=allow

Activarnt les següents regles del Firewall – Inbound Rules aconseguim també l’fecte per habilitar els pings:

File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In)
File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv6-In)
Anuncis

Com convertir un router Wifi en un Access Point

1 Setembre 2013 § Deixa un comentari

Linksys WRT160N Router Wifi convertirlo en Access Point

Requerim:

Usuaris administradors dels dispositius amb les respectives contrasenyes, tenir la xarxa local correctament identificada, en aquest cas treballem amb la típica 192.168.1.0/24, 192.168.1.1 i dispossar de la MAC del Linksys WRT160N Router Wifi, en aquest cas 00:21:29:d4:a1:a8

Connectar el cable del router principal a un dels ports del LinkSys WRT160N, és a dir fem una connexió LAN to LAN:LinkSys1

Procediment:

  1. Excloure una IP de la LAN 192.168.1.0/24, 192.168.1.1 del router on tenim la configuració de la subxarxa, pe podem exloure la IP 192.168.1.2 per reservar-li al nou AP WRT160N; veiem l’exemple del cas que volem configurar el nou AP en un dels ports LAN d’un router Wifi  Netgear:
    LinKSys2
  2. Configurar Linksys WRT160N Router Wifi amb la IP reservada 192.168.1.2/24 abans i deshabilitar els serveis de DHCP:
    LinkSys3
  3. Provar la conexió a l’Access Point.

Where Am I?

You are currently browsing the Networking category at Felip Sanchez.