Estat del Hardware ESX/ESXi host no reporta

4 Octubre 2015 Comentaris tancats a Estat del Hardware ESX/ESXi host no reporta

L’estat del hardware d’un host en vCenter o ESX/ESXi no respond o no surt disponible, no surt informació reportada dels sensors.

Hi ha fallida de la monitorització, això pot passar per:

  1. Hi han firewalls pel mig, ESX/ESXi hosts i vCenter requereixen TCP/UDP ports d’accés (TCP and UDP Ports required to access VMware vCenter Server, VMware ESXi and ESX hosts).
  2. Altra possibilitat els serveis CIM ESX/ESXi hosts (Common Information Model) estan caiguts.

En el cas que els serveis CIM estan caiguts en el host, podem reiniciarlos des de la consola de vSphere pel host que te els problemes, o si des d’allí no tenim funcionalitats habilitades, aleshores podem des de SSH sessió de consola (via putty) podem executar la següent commanda per aixecar els serveis CIM:

[root@host:~]/etc/init.d/sfcbd-watchdog restart

Després d’un parell de minuts, aleshores podem examinar l’estat del hardware (health status) fent previament un refresh.

Previament a fer això des de consola (putty), podem intentar fer-ho des de consola VMware Client:

ServicesESX

O en el cas VMware Web Client vSphere 6 pe:

ServicesESX

Anuncis

Com reiniciar agents ESX o ESXi

4 Octubre 2015 Comentaris tancats a Com reiniciar agents ESX o ESXi

De vegades un sistema  VMware ESX o ESXi no reporta informació al vCenter:

Per tal que torni a reportar pot ser necessari els agents dels ESX/ESXi, ESXi 4, 5 i 6; podem reiniciar els agents directament des d’una connexió SSH (via putty) o des d’una connexió local de consola ESX:

[root@host:~]/etc/init.d/hostd restart
[root@host:~]/etc/init.d/vpxa restart

si volem reiniciar un VMKernel interface específic pe vmk0:

[root@host:~]esxcli network ip interface set -e false -i vmk0; esxcli network ip interface set -e true -i vmk0

per tal que s’executi tot seguit disabeld i després re-enabled em de fer les dues comandes seguides en una linia separada per “;”.

Per fer un reinici de tots els agents d’un host, cal executar:

[root@host:~]sevices.sh restart

En les versions ESX server 3.x ESX 4.x, via connexió putty:

[root@host:~]service mgmt-vmware restart
[root@host:~]service vmware-vpxa restart
aleshores per vpxa és convenient veure que surt:
Stopping vmware-vpxa: [ OK ]
Starting vmware-vpxa: [ OK ]

Where Am I?

You are currently browsing the VMware category at Felip Sanchez.