Com fer RDMs amb SATA en ESXi 6.5

21 Desembre 2017 Comentaris tancats a Com fer RDMs amb SATA en ESXi 6.5

Volem fer un mapeix directe de disc SATA a una VM d’un HOST,  es tracta de crear un disk RDM a partir d’un HDD físic (SATA, SAS, …) per després connectar un nou disc RDM existent en la carpeta on esta la VM que l’ha de fer servir.

RDM vol dir de l’original en anglès Raw Device Mapper, és un fitxer de punter que actua com un disc virtual, però en lloc d’això, es dirigeix directament a un disc físic, en aquest cas d’exemple un parell de discos SATA.

Considerem una VM anomenada NFS1 sobre un ESXi 6.5, que esta operativa inicialment amb un disc virtual i volem afegir un RDM.

Necessitem tenir l'accés SSH a l'ESXi activat, i obrim una sessió de SSH en l'ESXi, aleshores fem una llista dels HDD disponibles en el host:

[root@:~] ls -l /vmfs/devices/disks
total 3066244329
-rw------- 1 root root 60022480896 Dec 21 12:22 t10.ATA_____KINGSTON_SV300S37A60G___________________50026B7237066969____
-rw------- 1 root root 60019442176 Dec 21 12:22 t10.ATA_____KINGSTON_SV300S37A60G___________________50026B7237066969____:1
-rw------- 1 root root 1000204886016 Dec 21 12:22 t10.ATA_____ST1000DX0012D1CM162__________________________________Z1D77BCJ
-rw------- 1 root root 1000204886016 Dec 21 12:22 t10.ATA_____ST1000DX0012D1CM162__________________________________Z1D77BR1
-rw------- 1 root root 1000202043904 Dec 21 12:22 t10.ATA_____ST1000DX0012D1CM162__________________________________Z1D77BR1:1

on el que ens interessa és l’adreça de mappeix físic del disc per construir l’arxiu del disc RDM:

t10.ATA_____ST1000DX0012D1CM162__________________________________Z1D77BCJ

En la carpeta de la VM quedarà construit el disc RDM com es veu en l’exemple fent ús de la ordre vmkfstools

[root@:~] vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____ST1000DX0012D1CM162__________________________________Z1D77BCJ "/vmfs/volumes/SSD11/NFS1/
NFS1_RDM_1.vmdk"

[root@:~] ls -l /vmfs/volumes/SSD11/NFS1/
total 16779328
-rw-r--r-- 1 root root 221 Dec 21 11:15 NFS1-48577972.hlog
-rw------- 1 root root 17179869184 Dec 21 11:48 NFS1-flat.vmdk
-rw------- 1 root root 8684 Dec 21 11:48 NFS1.nvram
-rw------- 1 root root 525 Dec 21 11:31 NFS1.vmdk
-rw-r--r-- 1 root root 0 Dec 21 11:15 NFS1.vmsd
-rwxr-xr-x 1 root root 2845 Dec 21 12:07 NFS1.vmx
-rw------- 1 root root 47 Dec 21 11:48 NFS1.vmxf
-rw------- 1 root root 1000204886016 Dec 21 12:28 NFS1_RDM_1-rdmp.vmdk
-rw------- 1 root root 502 Dec 21 12:28 NFS1_RDM_1.vmdk

Podem veure el disc creat i montat apuntant a l’adreça del disc.

Només resta afegir un nou disc físic (RDM) a la VM NFS1 que ho farem desde la mateixa interface Web de l’ESXi, fent Edit de Configuració de la VM.

  1. Add Device, seleccionar controladora SCSI
  2. Add Device, HDD existent, explorem l’emmagatzematge on esta la VM: /vmfs/volumes/SSD11/NFS1/ i seleccionant l’arxiu NFS1_RDM_1-rdmp.vmdk
  3. Un cop el HDD ha estat creat per NFS1, asegurem que la opció Disk Mode no quedi independent és persistent.
Anuncis

Estat del Hardware ESX/ESXi host no reporta

4 Octubre 2015 Comentaris tancats a Estat del Hardware ESX/ESXi host no reporta

L’estat del hardware d’un host en vCenter o ESX/ESXi no respond o no surt disponible, no surt informació reportada dels sensors.

Hi ha fallida de la monitorització, això pot passar per:

  1. Hi han firewalls pel mig, ESX/ESXi hosts i vCenter requereixen TCP/UDP ports d’accés (TCP and UDP Ports required to access VMware vCenter Server, VMware ESXi and ESX hosts).
  2. Altra possibilitat els serveis CIM ESX/ESXi hosts (Common Information Model) estan caiguts.

En el cas que els serveis CIM estan caiguts en el host, podem reiniciarlos des de la consola de vSphere pel host que te els problemes, o si des d’allí no tenim funcionalitats habilitades, aleshores podem des de SSH sessió de consola (via putty) podem executar la següent commanda per aixecar els serveis CIM:

[root@host:~]/etc/init.d/sfcbd-watchdog restart

Després d’un parell de minuts, aleshores podem examinar l’estat del hardware (health status) fent previament un refresh.

Previament a fer això des de consola (putty), podem intentar fer-ho des de consola VMware Client:

ServicesESX

O en el cas VMware Web Client vSphere 6 pe:

ServicesESX

Com reiniciar agents ESX o ESXi

4 Octubre 2015 Comentaris tancats a Com reiniciar agents ESX o ESXi

De vegades un sistema  VMware ESX o ESXi no reporta informació al vCenter:

Per tal que torni a reportar pot ser necessari els agents dels ESX/ESXi, ESXi 4, 5 i 6; podem reiniciar els agents directament des d’una connexió SSH (via putty) o des d’una connexió local de consola ESX:

[root@host:~]/etc/init.d/hostd restart
[root@host:~]/etc/init.d/vpxa restart

si volem reiniciar un VMKernel interface específic pe vmk0:

[root@host:~]esxcli network ip interface set -e false -i vmk0; esxcli network ip interface set -e true -i vmk0

per tal que s’executi tot seguit disabeld i després re-enabled em de fer les dues comandes seguides en una linia separada per “;”.

Per fer un reinici de tots els agents d’un host, cal executar:

[root@host:~]sevices.sh restart

En les versions ESX server 3.x ESX 4.x, via connexió putty:

[root@host:~]service mgmt-vmware restart
[root@host:~]service vmware-vpxa restart
aleshores per vpxa és convenient veure que surt:
Stopping vmware-vpxa: [ OK ]
Starting vmware-vpxa: [ OK ]

Where Am I?

You are currently browsing the VMware category at Felip Sanchez.