Procediment actualització IBM switch SAN

17 Mai 2016 Comentaris tancats a Procediment actualització IBM switch SAN

Actualització IBM switch SAN

Per actualitzar o degradar commutador SAN firmware en aquest tutorial s’explica tant la interfície gràfica i de línia d’ordres (CLI) mètodes per realitzar aquesta tasca.

Mètode 1 GUI

 1. Connectarse con la GUI amb l’usuari admin (root)
  swfc0
 2. Accedim a la parta administrativa del switch:
  swfc1
 3. Proporcionem detalls per pujar el firmware en el switch:
  swfc2
 4. Verifiquem les versions de firmware i ens hem d’assegurar que en cas de marxa enrrera dispossem de la versió anterior salvada per si hem de fer un downgrade, per problemes de la versió, i verificant les pcions entrades, s’inicia la descarrega local en el switch del firmware, el procés d’instal·lació i actualització final de la versió, el progress es pot veure en el pael de sota de la finestra:
  swfc3
 5. No hi ha necessitat d’executar una còpia de segureta o escriure en la memòria en un switch FC. Sí cal guardar i activar la configuració de la zonificació (cfgsave). Tots els altres canvis es conserven de forma automàtica.
 6. Deprés de completar el procés :
  swfc4Podem verificar la versió, accedint al maeix lloc i visualitzar la nova versio

Mètode 1 Linia de commandes

 1. Connectarse amb Putty pe. amb remote shell services del Swich SAN, usuari root
 2. Podem fer servir help de la linia d’ordres per pbtenir totes le spossibles sentencies des del cursor
 3. Podem verificar la versión en curs, donar l’ordre de descarrega i actualització de firmware, com es veu en la imatge
  swfc5
 4. Després de progrés de l’actualització del firmware, amb la mateix ordre podem verificar la actualització del sistema.

Cal tenir present, que hi ha algunes actualitzacions que són disruptives del servei i per tant tindràn un downtime:

7.1.2b to 7.4.0a
6.4.3.h to 7.4.0b

Altre no són disruptives, i per tant no implica un downtime de serveis del switch, pe:

V6.3.2e a V6.4.3g
V7.4.0a to v7.4.0b
V7.3.0c to v7.4.0b
Anuncis

Odres Administratives Windows

20 Març 2016 Comentaris tancats a Odres Administratives Windows

Llista d’ordres administració Windows

Descripció Acció Executar
Accés a connexions de xarxa ncpa.cpl
Accés a plans de energia powercfg.cpl
Accés a Programes i Característiques de Windows appwiz.cpl
Accés a propietats de ratolí main.cpl
Accés a Propietats de sistema sysdm.cpl
Accés al Centre d’accions de Windows wscui.cpl
Accés al Firewall de Windows firewall.cpl
Sobre la versió Windows winver
Activitat d’ubicació locationnotifications
Administració de disc diskmgmt
Administració d’equips compmgmt
Administració d’equips compmgmtlauncher
Administració d’orígens de dades ODBC odbcad32
Administració de pantalles displayswitch
Administració de Serveis WMI wmimgmt
Administrador de dispositius devmgmt
Administrador de tasques taskmgr
Administrador de verificació de drivers verifier
Administrar certificats de xifrat d’arxius rekeywiz
Ajustar accessos i programes predeterminats computerdefaults
Configuració de Cleartype cttune
Configuració de impressió printmanagement
Configuració de presentació presentationsettings
Configuració DPI de Pantalla dpiscaling
Ampliar/Lupa magnify
Afegir un dispositiu devicepairingwizard
Assistència remota de Windows msra
Assistent de xifrat d’arxius rekeywiz
Assistent d’aparellador de dispositius devicepairingwizard
Assistent de migració de clau DPAPI dpapimig
Assistent IExpress iexpress
Assistent per afegir nou hardware hdwwiz
Assistent per backup i restauració de credencials cxarxawiz
Assistent per creació carpetes compartides shrpubw
Assistent per escaneig d’imatges wiaacmgr
Assistent per escàner wiaacmgr
Bloc de notes notepad
Calculadora calc
Calibratge de color de pantalla dccw
Canviar configuració de impressores printui
Canviar configuració de Prevenció Execució Dades systempropertiesdataexecutionprevention
Canviar apariència de la pantalla desk.cpl
Canviar opcions de rendiment de Windows systempropertiesperformance
Característiques de Windows optionalfeatures
Carpetes compartides fsmgmt
Centre de accessibilitat utilman
Centre de mobilitat de Windows mblctr
Centre de sincronització mobsync
Certificats certmgr
Client d’activació de Windows slui
Comprovació de la firma d’arxiu sigverif
Comprovar la versió de Windows winver
Connectar a un projector displayswitch
Connectar a un projector en xarxa netproj
Connexió Escriptori Remot mstsc
Configuració de Client NAP napclcfg
Configuració de drivers ODBC odbcconf
Configuració de sistema msconfig
Conjunt de polítiques resultants rsop
Consola d’Administració de Microsoft mmc
Contactes de Windows wab*
Control de comptes d’usuari useraccountcontrolsettings
Copies de seguretat i restauració sdclt
Crear un disc de reparació de sistema recdisc
Comptes d’usuari avançats netplwiz
Defragmentador de disc dfrgui
Disc de reparació de sistema recdisc
Editor de caràcters privats eudcedit
Editor de Configuració de sistema sysedit (no funiona en versions de 64 bits)
Editor de pàgines de fax fxscover
Editor de polítiques de grup locals gpedit
Editor de Registre regedit
Entrada per tableta PC tabtip*
Escàners i fax de Windows wfs
Explorador de Windows explorer
Facilitar l’ús de l’equip utilman
Firewall de Windows amb seguretat avançada wf
Gestió de Trusted Platform Module (TPM) tpm
Gestió del color colorcpl
Gestor d’autorització azman
Gravador de sons soundrecorder
Eina de bloqueig de SAM syskey
Eïna de calibratge del digitalitzador tabcal
Eïna de comprovació wbemtest
Eïna de diagnòstic de DirectX dxdiag
Eïna de diagnòstic de suport Microsoft msdt
Eïna d’eliminació de software maliciós mrt
Eïna de gravació en disc de Windows isoburn
Eïna de retall de Windows snippingtool
Eïna per diagnòstic de suport Microsoft msdt
Eïnes de Configuració d’iSCSI iscsicpl
Importar a contactes de Windows wabmig*
Informació de sistema msinfo32
Instal·lador independent de Windows Update wusa
Instal·lar paquets d’idiomes lpksetup
Interface d’usuari d’impressora printui
Alliberador d’espai en disc cleanmgr
Llibreta d’adreces remota rasphone
Mapa de caràcters charmap
Marcador telefònic dialer
Mix de volum sndvol
Migració de contingut protegit dpapimig
Migració d’impressores printbrmui
Monitor de recursos resmon
Monitor de rendiment perfmon
Narrador narrator
Noms d’usuari i contrasenyes emmagatzemades cxarxawiz
Opcions de rendiment systempropertiesperformance
Paintbrush mspaint
Panel de càlcul matemàtic mip*
Panel de Control control
Planificador de comprovació de memòria mdsched
Polítiques de seguretat locals secpol
Prevenció d’execució de dades systempropertiesdataexecutionprevention
Primers passos gettingstarted
Programador de tasques taskschd / control schedtasks
Propietats de sistema (avançades) systempropertiesadvanced
Propietats de sistema (hardware) systempropertieshardware
Propietats de sistema (nom d’equip) systempropertiescomputername
Propietats de sistema (opcions remotes) systempropertiesremote
Propietats de sistema (protecció de sistema) systempropertiesprotection
Propietats de l’iniciador iSCSI iscsicpl
Registre de passes en problemes psr
Reproductor de Windows Media wmplayer*
Restauració de sistema rstrui
Resultats de Windows Anytimeupgrade windowsanytimeupgraderesults
Seqüencies de comandes de Windows wscript
Serveis services
Serveis de components dcomcnfg
Serveis de components (CMD) comexp
Símbol de sistema cmd
Suport i ajuda de Windows winhlp32
Sticky Notes stikynot
Teclat en pantalla osk
Transferència d’arxius Bluetooth fsquirt
Ubicació xarxa definida locationnotifications
Usuaris i grups locals lusrmgr
Utilitat Client SQL Server cliconfg
Visor d’events eventvwr
Visor XPS xpsrchvw
Windows DVD Maker dvdmaker*
Windows Easy Transfer migwiz*
Windows Journal journal*
Windows PowerShell powershell*
Windows PowerShell ISE powershell_ise*
Windows Update wuapp
WordPad write

IBM ToolsCenter

11 Març 2016 Comentaris tancats a IBM ToolsCenter

IBM ToolsCenter

És una collecció d’utilitats d’ajut de manteniment de servidors d’entorns IBM System x i  BladeServer.

https://www-947.ibm.com/support/entry/myportal/docdisplay?lndocid=TOOL-CENTER

IBM Bootable Media Creator (BoMC)

https://www-947.ibm.com/support/entry/myportal/docdisplay?brand=5000008&lndocid=TOOL-BOMC

BoMC: Link actual accés descarrega utilitat d’IBM que ens permet generar USB, … per aplicació firmware updates, running preboot diagnostics y desplegament de SOs Microsoft Windows.

Lenovo Support

Suport de Lenovo a partir del Model-Tipus i SN: https://support.lenovo.com/es/es/

Activar ping ICMP firewall Windows

2 febrer 2016 Comentaris tancats a Activar ping ICMP firewall Windows

ICMP firewall Windows

Des de “Símbol de sistema” amb elevació de permisos:

netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V4 echo request" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow
netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V6 echo request" protocol=icmpv6:8,any dir=in action=allow

Activarnt les següents regles del Firewall – Inbound Rules aconseguim també l’fecte per habilitar els pings:

File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In)
File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv6-In)

“Domain admins” no tenen permisos NTFS

21 gener 2016 Comentaris tancats a “Domain admins” no tenen permisos NTFS

Els usuaris “Domain admins” no tenen permisos NTFS  malgrat ser membres del grup Administradors windows.

SinAccesoAdmin

Després de veure diferents situacions on es reprodueix el problema (Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 i Windows 2012) i explicat de diferents maneres, veiem que hi ha un grup de directives responsables d’aquest comportament i que esta directament relacionat amb l’UAC de Windows::

Computer Configuration
Windows Settings
Security Settings
Local Policies
Security Options

GPOAcceso
Per tal que els usuaris administrador passin l’UAC es requereix establir:

Disabled
Elevate without prompting
Disabled

Això no deshabilita l’UAC per tots els comptes d’usuari i evita que els Domain admins passen per UAC, a més navegant pel servidor d’arxius  evita el popup d’avis i l’afegit sistematic en les carpetes del NTFS i la complicació posterior de l’administració de permisos.

Això es pot establir en forma de GPO per aplicar a tots els servidors de fitxers.

Pel demés unificant els permisos de les unitats de volum d’un servidor de fitxers és recomanable deixar sempre el que surt per defecte:

Creator Owner: Special permissions
SYSTEM: como owner y Full control
servidor\Administrators: Full control
servidor\users: Read & execute, List folder contents, Special permissions (Create folders / attach data) (Create files / write files)

Everyone, és l’únic a treure sempre per la propia definició de la seguretat.

Reiniciar contrasenya Directori Actiu Windows

15 gener 2016 Comentaris tancats a Reiniciar contrasenya Directori Actiu Windows

Problemes Contrasenya  Directori Actiu Windows

 Quan fem una instal·lació de Directory actiu se ens demana una contrasenya diferent de la del Administrador de domini, aquesta contrasenya serveix per fer una restauración del DA en cas de tenir la necessitat de tirar d’un backup. Si hem de recuperar el DA i previ al tenir copia del System State, podem accedir al sistema per F8 i fent l’opcio de restauració de SD,  previ a la carrega del DA ens demana aquesta contrasenya; quan tot això va bé aleshores es podrem procedir a fer la restauració en mode no autoritativo.
Si no recordem la contrasenya, com la podem tornar a dispossar? accedim al Símbol del  Sistema del CD (millor recomanables el PDC del domini) amb elevació de permisos:
>NTDSUTIL
set dsrm password
reset password on server DC (on DC és el controlador de domini)
Escriure la contrasenya
Torna escriure la contrasenya
quit
quit

Un cop aquí ja tenim el nostre DA amb una nova contrasenya del mode de restauració dels serveis.

Estat del Hardware ESX/ESXi host no reporta

4 Octubre 2015 Comentaris tancats a Estat del Hardware ESX/ESXi host no reporta

L’estat del hardware d’un host en vCenter o ESX/ESXi no respond o no surt disponible, no surt informació reportada dels sensors.

Hi ha fallida de la monitorització, això pot passar per:

 1. Hi han firewalls pel mig, ESX/ESXi hosts i vCenter requereixen TCP/UDP ports d’accés (TCP and UDP Ports required to access VMware vCenter Server, VMware ESXi and ESX hosts).
 2. Altra possibilitat els serveis CIM ESX/ESXi hosts (Common Information Model) estan caiguts.

En el cas que els serveis CIM estan caiguts en el host, podem reiniciarlos des de la consola de vSphere pel host que te els problemes, o si des d’allí no tenim funcionalitats habilitades, aleshores podem des de SSH sessió de consola (via putty) podem executar la següent commanda per aixecar els serveis CIM:

[root@host:~]/etc/init.d/sfcbd-watchdog restart

Després d’un parell de minuts, aleshores podem examinar l’estat del hardware (health status) fent previament un refresh.

Previament a fer això des de consola (putty), podem intentar fer-ho des de consola VMware Client:

ServicesESX

O en el cas VMware Web Client vSphere 6 pe:

ServicesESX